Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:25
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamhsa mhsa
20:25
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viamhsa mhsa
20:24
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamhsa mhsa
20:24
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa
20:47

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami,
jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromanemia anemia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:36
nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— m. halber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
20:35
7870 4538
Reposted fromusual usual vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
20:14
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
Reposted frommesoute mesoute viashakeme shakeme
20:11
1151 4523 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaSTYLTE STYLTE
20:09
23:49
6646 bd74 500
Reposted fromrousmadder rousmadder viaMrsDarkness MrsDarkness
23:48
21:42
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaatlantyda atlantyda
21:41
4822 0432 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaatlantyda atlantyda
02:24
1831 2fb3
Reposted fromgrayowl grayowl viaMrsDarkness MrsDarkness
20:17
3382 9a3c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
20:13
20:13
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
20:12
3390 126b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaweightless weightless
20:11
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl