Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
23:48
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
23:48
Bo przecież samotność może boleć, fizycznie boleć. Pan wie.
— Piotr Szulkin "Epikryza"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
23:48
Jak możesz chcieć odnaleźć kogoś, kogo nie ma?
— Piotr Szulkin "Epikryza"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
23:48
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem. 
— Wisława Szymborska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
11:05
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaanemia anemia
11:05
Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaanemia anemia
11:03
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaanemia anemia
23:35
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaaletodelio aletodelio
23:34
2962 387d
Reposted fromaletodelio aletodelio
23:32
2337 273f 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
23:30
5576 9c31
Reposted fromaletodelio aletodelio
20:25
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamhsa mhsa
20:25
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viamhsa mhsa
20:24
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamhsa mhsa
20:24
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa
20:47

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami,
jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromanemia anemia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:36
nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— m. halber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
20:35
7870 4538
Reposted fromusual usual vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
20:14
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
Reposted frommesoute mesoute viashakeme shakeme
20:11
1151 4523 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl